Những hình ảnh nổi bật của trường mầm non Hồng Việt thể hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời